Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Adviezen en rapporten per datum

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 1456 van 17.12.2003
Dienstencheques - Ontwerp van programmawet

ADVIES 1455 van 17.12.2003
Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Gevolgen voor het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren

ADVIES 1454 van 17.12.2003
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2004

ADVIES 1453 van 17.12.2003
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1452 van 17.12.2003
Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen – Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2, 3, 4 en 8 van Titel II van de programmawet van xx december 2003 

ADVIES 1451 van 17.12.2003
Besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds

ADVIES 1450 van 17.12.2003
Loonstatistieken van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Opvolging van advies nr. 1.307

ADVIES 1449 van 17.12.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Rapport IV (1) - Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en opleiding

RAPPORT  61 van 17.12.2003
Wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid - uitvoering van artikel 11 (jaarlijks verslag van de nationale arbeidsraad)

ADVIES 1448 van 13.11.2003
Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers - Sectorale afwijkingen

ADVIES 1447 van 13.11.2003
Plan ter uitvoering van de wereldtop van Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling

ADVIES 1446 van 07.10.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Enquête over de internationale arbeidsmigraties

ADVIES 1445 van 15.07.2003
IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Rapport VII (1) - Intrekking van zestien aanbevelingen

RAPPORT  60 van 03.06.2003
Toepassing van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

ADVIES 1441 van 06.05.2003
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Tussenkomst van de werkgever in een PC privé-project

ADVIES 1440 van 19.03.2003
Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof van 3 tot 7 dagen

ADVIES 1439 van 19.03.2003
Vaderschaps- en adoptieverlof - Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie

ADVIES 1438 van 19.03.2003
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Juridische kwalificatie van de stortingen en premies door de werkgever ten behoeve van zijn personeel met het oog op aanvullingen van socialezekerheidsvoordelen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen 

ADVIES 1437 van 19.03.2003
Sociale verkiezingen : vaststelling van de datum en van de periode van de verkiezingen die in 2004 plaatsvinden

ADVIES 1436 van 19.03.2003
Sociale verkiezingen

ADVIES 1435 van 19.03.2003
Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers

ADVIES 1434 van 14.03.2003
Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten

ADVIES 1433 van 04.02.2003
Gelegenheidsarbeid in de sector van het hotelbedrijf - Administratieve vereen­voudiging voor de werkgevers en vermindering van de socialezekerheids­bijdragen - Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 1432 van 04.02.2003
Uitvoering van het centraal akkoord 2003-2004 – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Maaltijdcheques

ADVIES 1431 van 04.02.2003
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011