Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

OUTPLACEMENT

De wet van 26 december 2013 heeft belangrijke wijzigingen inzake outplacement doorgevoerd met inwerktreding op 1 januari 2014.

Hieronder wordt een nota opgenomen die alleen tot doel heeft om de verschillende regelingen inzake outplacement te verduidelijken. De werkzaamheden binnen de Raad wat betreft de mogelijke implicaties van deze wijzigingen voor de cao's nrs. 82 en 51 van de Raad zijn nog niet afgerond.

Nota – De verschillende regelingen inzake outplacement vanaf 1 januari 2014

Cao 82 van 10.07.2002 (gecoördineerde versie met links naar de desbetreffende schéma's)
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007
cao nr 82   -   cao nr 82 bis

ADVIES 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

ADVIES 1410 van 10.07.2002
Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V

Methodologische nota bij de CAO nr. 82 bis (1 december 2007)

Schema's


 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011