Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

EUROPESE SOCIALE DIALOOG : KADEROVEREENKOMSTEN

 

1. Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten, maart 2010

AANBEVELING 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

RAPPORT 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

RAPPORT 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

RAPPORT 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

 

2. Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

RAPPORT 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

RAPPORT 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

RAPPORT 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

 

3. Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden, maart 2017  (EN)  (NL) (FR)

RAPPORT 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 113 van 28.05.2019 (samenvatting in het Engels)

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 119 du 14.07.2020 (samenvatting in het Engels)

 

4. Europese kaderovereenkomst inzake digitalisering, juni 2020

RAPPORT 122 van 05.05.2021
Jaarrapport over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

RAPPORT 122 van 05.05.2021 (samenvatting in het Engels)

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011