Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

HANDICAP

In principe zijn de openbare instellingen die belast zijn met de integratie van personen met een handicap en/of de stimulansen inzake tewerkstelling en beroepsopleiding voor die doelgroep enkel bevoegd voor de personen die gedomicilieerd zijn in het Gewest/de Gemeenschap waaronder die instellingen ressorteren. Er werden echter samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten/Gemeenschappen afgesloten, waardoor een persoon met een handicap (met inbegrip van zijn werkgever) maatregelen van een ander Gewest of een andere Gemeenschap kan genieten.

Relevante informatie kan worden ingewonnen bij de openbare instellingen die vermeld zijn onder de nuttige adressen (hoofdstuk XII).

Opgelet !
Sedert de laatste aanpassing van het vademecum is het Awiph (Waalse Gewest) het AViQ geworden. In het Vlaamse Gewest werden de maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de "maatwerkbedrijven" en de "maatwerkafdelingen" geschorst door een arrest van de Raad van State van 26 januari 2016.

De lezer kan in de onderstaande tabel het volledige vademecum selecteren of het hoofdstuk dat hij wil raadplegen.

Om de hoofdstukken gebruiksvriendelijk te kunnen lezen, raden wij de bladwijzermodus aan. Met bladwijzers kan je naar de gewenste positie gaan binnen het document. De bladwijzer zijn in de linkerkolom terug te vinden onder dit logo:

  logo bladwijzers

 

Volledig vademecum

Hoofdstuk I

Verdeling van de bevoegdheden en administratieve organisatie

Hoofdstuk II

Definities

Hoofdstuk III

Begeleidingsmaatregelen met het oog op de inschakeling van gehandicapten in het gewone arbeidscircuit

Hoofdstuk IV

Maatregelen met het oog op een beroepsopleiding of om beroepservaring op te doen

Hoofdstuk V

Aanmoedigingsmaatregelen voor de tewerkstelling van gehandicapten in het gewone arbeidscircuit

Hoofdstuk VI

Aanmoedigingsmaatregelen voor het aan het werk houden of herinschakelen van werknemers die zich in een situatie van definitieve arbeidsongeschiktheid bevinden

Hoofdstuk VII

Maatregelen om de tewerkstelling als zelfstandige aan te moedigen

Hoofdstuk VIII

Maatregelen met het oog op de tewerkstelling in een beschermd milieu

Hoofdstuk IX

Maatregelen betreffende het behoud en de herinschakeling van de gehandicapten in het arbeidsproces in het raam van de regelgevingen inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

Hoofdstuk X

Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk XI

Internationale instrumenten

Hoofdstuk XII

Nuttige adressen

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011