Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 26 januari 2016 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. De Raad heeft de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quater inzake ecocheques gesloten. Die collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de huidige lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht door een geactualiseerde en gecoördineerde lijst. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe lijst, namelijk op 1 maart 2016, zal het onder meer mogelijk zijn ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling en/of het onderhoud van verscheidene producten die al eerder in de lijst voorkwamen. Het "onderhoud" slaat niet op het schoonmaken van die producten, maar op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden. Het feit dat ecocheques kunnen dienen voor de betaling van onderhoud en herstelling van producten die eerder al met ecocheques aangekocht konden worden, draagt er immers toe bij dat milieuvriendelijke producten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden en voorkomt dus dat ze vroegtijdig worden afgedankt. Bovendien kan daarmee ook het verouderingsproces worden tegengehouden.

 

 

2. De Raad heeft zich in zijn advies nr. 1.970  uitgesproken over de wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties (Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006). 

 

In dat advies komen de volgende onderwerpen aan bod :

 

- de werking van de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie;

 

- de criteria gehanteerd door de Arbeidsrelatieswet, en, in het bijzonder, de vaststelling van specifieke criteria door de sectoren;

 

- de werking van de Arbeidsrelatieswet in het kader van grensoverschrijdende fraude (sociale dumping).

 

 

Wat het tweede punt betreft, stelt de Raad dat om de meerwaarde van de sectorale aanpak te kunnen nagaan de sectoren hierover dienen bevraagd te worden.

 

 

De Raad vraagt dat de bevoegde overheidsdienst hen met het oog op deze evaluatie enkele vragen zou voorleggen en hem tegen 1 juli 2016 hun antwoorden zou bezorgen.

 

 

3. De Raad heeft zich in zijn advies nr. 1.971 uitgesproken over het vraagstuk van de jaarlijkse vakantie van de werknemers die een flexi-job uitoefenen.

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be