Perscommuniqué

 

 

 

NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

 

De NMBS denkt al enige tijd na over haar toekomstige tarievenbeleid en overweegt meer bepaald verschillende tarieven voor haar vervoerbewijzen te hanteren in functie van het tijdstip van de dag. Naar aanleiding hiervan hebben de sociale partners verenigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) in 2015 reeds twee unanieme adviezen uitgebracht, enerzijds over het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS en anderzijds over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg. Op 26 januari 2016 hebben de Raden een derde unaniem advies uitgebracht, waarin ze in twaalf punten toelichten waarom de geplande tariefdifferentiatie volgens het tijdstip van de dag volgens hen niet van toepassing mag zijn op de treinabonnementen voor het woon-werkverkeer (trajecttreinkaarten en halftijdse treinkaarten).

De tarieven van deze treinabonnementen differentiëren naar spits- en daluur zou volgens de sociale partners verenigd in de CRB en de NAR:

 

-          de voordelen van het historische pendelcompromis voor zowel de NMBS zelf als voor de mobiliteit en de werking van de arbeidsmarkt op de helling zetten. Dit compromis, dat concreet gestalte krijgt via het sociaal overleg (CAO 19 octies, sector- en ondernemingscao’s die in minstens gelijkwaardige voordelen voorzien), berust op het idee dat publieke dienstverlening d.m.v. openbaar spoorvervoer tegen betaalbare tarieven moet worden ontwikkeld, opdat werknemers kunnen pendelen naar werkgebieden in en rond de steden zonder dat ze uit hun eigen streek moeten verhuizen.

 

-          de trein minder aantrekkelijk maken voor zowel bestaande als potentiële (pendelaars-) treinreizigers, waardoor de mobiliteitssituatie in ons land nog zou verergeren

 

-          niet leiden tot een betere spreiding van de treinverplaatsingen in de tijd

 

-          het tarievenbeleid van de NMBS niet eenvoudiger maken

 

-          in de praktijk moeilijk uit te voeren zijn

 

-          het derdebetalerssysteem complexer maken en/of op de helling zetten, met alle financiële gevolgen van dien voor de werkgevers en de staat

 

-          bijkomende kosten genereren voor werkgevers en werknemers de tendens tot administratieve vereenvoudiging afremmen

 

-          niet aangepast zijn aan de huidige organisatie van de maatschappij en aan de maatschappelijke tendensen

 

-          onrechtvaardig zijn

 

-          een systeem van glijdende werkuren impliceren, dat niet in elk werkregime en niet voor alle sectoren, bedrijven en functies toepasbaar is

 

-          de imagoproblemen van de NMBS verergeren

 

 

Het advies kan worden geraadpleegd op de websites van de Raden

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be