Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 26 mei 2015 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

De Raad heeft twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, nl. de cao  nr. 43 quater decies  betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen en de cao nr. 50 ter betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, om de basis-cao's te actualiseren.

 

In zijn adviezen nr. 1.939 en nr. 1.940 heeft de Raad zich bovendien uitgesproken over de aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, enerzijds wat het verbod van betaling van loon in cash betreft en anderzijds wat de wijziging van de procedure voor de overdracht van loon betreft.

 

In zijn advies nr. 1.941 spreekt de Raad zich ten slotte uit over het proces post-2015 van de IAO. Dat proces heeft betrekking op de integratie van de doelstelling inzake waardig werk in de Agenda post-2015, die de duurzame ontwikkeling betreft.

 

 

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be